Dịch vụ thuyền tre tại Rừng Dừa Bảy Mẫu của Hacoconut là gì

Biểu diễn thuyền tre
Du khách đang chụp hình tại Rừng Dừa Bảy Mẫu
Xem biểu diễn quăng lưới trong tour du lịch

Ha Coconut Basket Boat Tours